மகாமக குளம்

தினம் ஒரு திருக்கோவில் : மகிழ்ச்சி ஊட்டும் மகாமக குளம்

கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள மக்கள் மனதில் உற்சாகத்தோடும் பக்தி பெருக்கோடும் கொண்டாடுகிற திருவிழா மகாமகம். பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பரவசத்தோடு தங்களை…