மக்களுக்கு அழைப்பு

‘பெரிய கடை வீதி எப்படி இருக்கனும்‘ : பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்க கோவை மாநகராட்சி அழைப்பு…!

கோவை: கோவை பெரியகடை வீதி பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேண்டிய மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்து பொதுமக்கள் கருத்து தெரிவிக்கலாம் என்று கோவை…