மதச்சார்பின்மை அரசியல்

மதச்சார்பின்மை அரசியலுக்கு மரண அடி..! சிறுபான்மையினரின் மோடியாக உருவெடுக்கும் அசாதுதீன் ஒவைசி..?

இயற்பியல் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் சமமான மற்றும் எதிர்வினை இருப்பதாகக் கூறுகிறது. நரேந்திர மோடியின் ஆளுமை இந்து ஆன்மாவை ஒரு தேசிய…