மதுப்பிரியர் அதிர்ச்சி

டாஸ்மாக்கில் வாங்கப்பட்ட மதுப்பாட்டிலில் மிதந்த பேப்பர்: மதுப்பிரியர் அதிர்ச்சி

மதுரை: மதுரையில் மதுப்பாட்டிலில் பேப்பர் மிதக்கும் சம்பவம் மதுப்பிரியர்களிடையே அதிர்ச்சி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த மாதம் ஜூன் 14 ம்…