மதுரை தாத்தா

70 வயதில் நடமாடும் பல்கலைக்கழகம் : மதுரை தாத்தாவால் புத்துணர்ச்சி பெற்ற புத்தகங்கள்!!

மதுரை : வீடு முழுவதும் புத்தகங்களை நிரப்பி வைத்துள்ள 70 வயது முதியவரிடம் பல்கலை மாணவர்கள் கேட்கும் புத்தகங்களை இலவமாக…