மத்திய ஆயுதப்படை போலீசார்

மத்திய ஆயுதப்படை போலீசாருக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம்..! அமித் ஷா தொடங்கிவைத்தார்..!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று ஆயுஷ்மான் சிஏபிஎஃப் எனும் திட்டத்தை மத்திய ஆயுதப்படை போலீசாரின் நலனுக்காக அறிமுகப்படுத்தினார். இதன் மூலம் மத்திய சுகாதார…