மத்திய ஆய்வுக்குழுவினர் ஆய்வு

கன மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் மத்திய ஆய்வுக்குழுவினர் ஆய்வு: குறைகளை கேட்காமல் சென்றதால் விவசாயிகள் அதிருப்தி

திருவாரூர்: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கன மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் மத்திய ஆய்வுக்குழுவினர் ஆய்வு நடத்திய போது, விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்காமல்…