மத்திய பிரதேச போலீசார்

சம்பல் கொள்ளையர்களை அழித்த காவல்துறையின் சாகசத்தை காட்சிப்படுத்தும் மத்திய பிரதேச போலீசார்..!

கொள்ளையடித்தலுக்கு பிரபலமான மத்திய பிரதேசத்தின் சம்பல் பிராந்தியத்தின் சில பயங்கரமான கொள்ளை அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த போலீசார் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் பிந்த் மாவட்டத்தில்…