மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம்

பாகிஸ்தானுடன் அமைதியையே இந்தியா விரும்புகிறது..! மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அறிக்கை..!

இந்திய மற்றும் பாகிஸ்தான் படைகள் தங்களது அனைத்து போர்நிறுத்த ஒப்பந்தங்களையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம்…