மனஅழுத்தம்

மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க உங்களுக்கு ஒரு ஜாலியான ஐடியா!!!

வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை முறையை வாழ நம்மை கட்டாயப்படுத்தினாலும், அலுவலகத்திலிருந்து திடீரென்று வேலை வரும்போது அதனை…