மனைவிகள்

27 மனைவிகள், 150 குழந்தைகள்.. அதுவும் ஒரே வீட்டில்! யாரு சாமி இவரு..

27 மனைவிகள், 150 குழந்தைகளுடன் பிரமாண்ட கூட்டுக்குடும்பமாக வாழ்ந்து வரும் இந்த 64 வயது கனடா நாட்டவரை பற்றி தான்…