மரக்கன்று நட்டு விழிப்புணர்வு

தாலிக் கட்டிய கையோடு மனைவியை மண்டபத்திற்கு வெளியே அழைத்து வந்த கணவன் : குவியும் பாராட்டு!!

வேலூர் : தாலிக் கட்டிய கையோடு தனது மனைவியை அழைத்துக் கொண்டு மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறிய கணவனின் செயல் பாராட்டுக்களை…