மருக்கள் மறைய

இதை செய்தால் ஒரே வாரத்தில் மருக்கள் தானாக விழுந்து விடும்!!!

நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்மை எரிச்சலடைய செய்யும் தோல் பிரச்சினைகளை நாம் சமாளித்து தான் ஆக வேண்டும். துரதிருஷ்டவசமாக, மருக்கள்…