மருந்துகளை வாங்கி போதை மருந்தாக இளைஞர்களுக்கு விற்பனை

மருந்துகளை வாங்கி போதை மருந்தாக இளைஞர்களுக்கு விற்பனை: 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது…

திருச்சி: திருச்சியில் மருந்துகளை வாங்கி போதை மருந்தாக இளைஞர்களுக்கு விற்பனை செய்த 3 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்….