மலபார் போர் ஒத்திகை

மலபார் போர் ஒத்திகையின் இரண்டாம் கட்டம் தொடக்கம்..! உலகின் மிகப்பெரிய விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் பங்கேற்பு..!

இந்திய கடற்படையின் விக்ரமாதித்ய விமானம் தாங்கி போர் கப்பல், அமெரிக்க கடற்படையின் நிமிட்ஸ் போர்க்கப்பல் மற்றும் ஆஸ்திரேலிய மற்றும் ஜப்பானிய கடற்படைகளைச்…