மலாய் கோவா

வித்தியாசமான முறையில் மலாய் கோவா… இன்றைக்கே டிரை பண்ணி பாருங்க!!!

பொதுவாக பால்கோவா என்றாலே அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு பால் பிடிக்காது. பால் பிடிக்காதவர்களும் கோவா சாப்பிட…