மலைகிராம மக்கள் அச்சம்

குட்டைக் கொம்பனின் தொல்லை… குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்த காட்டு யானைகள் : அச்சத்தில் மலைகிராம மக்கள்!!

திண்டுக்கல் : குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்த காட்டுயானைகள் மலைகிராம மக்கள் அச்சத்தில் உறைந்துள்ளனர். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட…