மலைக்கிராம மக்களுக்கு தடுப்பூசி

சவாலான பணியை மேற்கொள்ளும் சுகாதாரக் குழு : படகுகளில் ஆபத்தான பயணம் செய்து மலைக்கிராம மக்களுக்கு தடுப்பூசி!!

கன்னியாகுமரி : மலைக்கிராம மக்களுக்காக அபாய பயணத்தை மேற்கொண்டு சுகதாரக் குழுவினர் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கன்னியாகுமரி…