மலை கிராம மக்களுக்கு நிவராண பொருட்கள் வழங்கல்

தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் மலை கிராம மக்களுக்கு நிவராண பொருட்கள் வழங்கல்

தருமபுரி: வத்தல்மலை பகுதியில் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் மலை கிராம மக்களுக்கு நிவராண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது. நாடு முழுவதும்…