மாநகராட்சிக்கு வரி கட்டாமல் இருந்த திரையரங்கின் கட்டிடத்திற்கு அதிகாரிகள் சீல்

மாநகராட்சிக்கு வரி கட்டாமல் இருந்த திரையரங்கின் கட்டிடத்திற்கு அதிகாரிகள் சீல்

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சிக்கு வரி கட்டாமல் இருந்த திரையரங்கின் கட்டிடத்திற்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர். சென்னை பெரம்பூர் வீனஸ் பகுதியில்…