மாநில கூட்டுறவு வங்கி

ஒழுங்குமுறை உத்தரவுகளுக்கு இணங்க மறுத்த மாநில கூட்டுறவு வங்கி..! 40 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்த ஆர்பிஐ..!

ஊரக வளர்ச்சி வங்கியான நபார்ட் பிறப்பித்த சில ஒழுங்குமுறை உத்தரவுகளுக்கு இணங்காததற்காக சிம்லாவில் உள்ள இமாச்சல பிரதேச மாநில கூட்டுறவு…