மான் கீ பாத் நிகழ்ச்சி

மான் கீ பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பாராட்டியது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி : இளநீர் வியாபாரி தாயம்மாள் நெகிழ்ச்சி

திருப்பூர் : அரசு பள்ளிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி அளித்த இளநீர் வியாபாரி தாயம்மாளை மான் கீ பாத்…