மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

இஸ்லாமியர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலைக் கண்டித்து மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

கிருஷ்ணகிரி: மத்திய அரசு ஆதரவோடு திரிப்புரா மாநிலத்தில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் மீது தாக்குதலைக் கண்டித்து கிருஷ்ணகிரியில் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக்…