மார்பு தொற்று

மார்பு தொற்று: காரணங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை.. இவ்வளவு இருக்கா…??

நுரையீரலைப் பாதிக்கும் பல்வேறு நோய்த்தொற்றுகள், பெரிய காற்றுப்பாதைகளைத் தடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது சிறிய காற்றுச் சாக்குகளை சேதப்படுத்துவதன் மூலமாகவோ மார்பு…