மார்ஸ் கிரகம்

மார்ஸில் சாப்பிட சிறந்த உணவு எது? போட்டி அறிவித்த நாசா : பரிசு எவ்வளவு தெரியுமா?

செவ்வாய் கிரகத்தில் (மார்ஸ்) விஞ்ஞானிகள் உண்பதற்கு ஆரோக்கியமான உணவு என்ன என்பதை பரிந்துரை செய்யும்படி, நாசா போட்டி ஒன்றை அறிவித்துள்ளது….

மார்ஸ் கிரகத்தில் இருந்து வீனஸுக்கு திரும்பும் நாசா வின் கவனம்…இங்க எத கண்டுபிடிச்சுட்டு வந்து நிக்க போறாங்களோ!!!

வீனஸ் வளிமண்டலத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு  சாத்தியமான அறிகுறிகள்  காட்டுகின்றன என்று தொலைநோக்கி ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  பூமியில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளால்…

மார்ஸ் கிரகத்தின் மேற்பரப்பிற்கு கீழ் அப்படி என்ன தான் உள்ளது???

ரைஸ் பல்கலைக்கழக நில அதிர்வு வல்லுநர்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசாவின் இன்சைட் லேண்டரைப் பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்….