மாவட்ட வாரியாக நிலவரம்

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை பேருக்கு கொரோனா? மாவட்ட வாரியான முழு நிலவரம்!!

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏறி, இறங்கி வரும் நிலையில், மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த…

உங்க மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு பட்டியல்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏறி, இறங்கி வரும் நிலையில், மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த…

உங்க மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா? முழு பட்டியல்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏறி, இறங்கி வரும் நிலையில், மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த…

சென்னையை தொடர்ந்து மற்ற மாவட்டங்களின் கொரோனா நிலவரம் என்ன? மாவட்ட வாரியான நிலவரம்!!

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏறி, இறங்கி வரும் நிலையில், மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த…

மாவட்ட வாரியாக குறைந்து வரும் கொரோனா வீரியம் : முழு நிலவரம்!!

தமிழகத்தில் கொரோனா வீரியம் குறைந்துள்ள நிலையில், மாவட்ட வாரியான நிலவரத்தை தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில்…

சென்னையை தொடர்ந்து மற்ற மாவட்டங்களின் கொரோனா நிலவரம் என்ன? மாவட்ட வாரியான நிலவரம்!!

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஏறி, இறங்கி வரும் நிலையில், மாவட்ட வாரியான பாதிப்பு விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த…

பெருவாரியான மாவட்டத்தில் இரண்டு இலக்கை அடைந்த கொரோனா : உங்க மாவட்டத்தில் எவ்வளவு தெரியுமா?!!

தமிழகத்தில் கொரோனா வீரியம் குறைந்துள்ள நிலையில், மாவட்ட வாரியான நிலவரத்தை தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில்…

உங்க மாவட்டத்தில் கொரோனா குறைந்துள்ளதா? மாவட்ட வாரியாக இன்றைய நிலவரம்!

தமிழகத்தில் கொரோனா வீரியம் குறைந்துள்ள நிலையில், மாவட்ட வாரியான நிலவரத்தை தமிழக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில்…

உச்சத்தை குறைத்த கொரோனா : மாவட்ட வாரியாக இன்றைய நிலவரம்!

தமிழகத்தில் பல நாட்களுக்கு பிறகு 4 ஆயிரத்திற்கு கீழே கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளது. தமிழக சுகாதாரத்துறையின் அறிக்கையின்படி தமிழகத்தில் இன்று…

கோவை, சேலம் மாவட்டத்தில் அதிகரித்த கொரோனா : மாவட்ட வாரியாக நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,015 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

கோவை, சேலம், தஞ்சை மாவட்டத்தில் அதிகரித்த கொரோனா : மாவட்ட வாரியாக நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,791 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

கோவை, சேலம் மாவட்டத்தில் அதிகரித்த கொரோனா : மாவட்ட வாரியாக நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,791 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கொரோனா தாக்கம் அதிகம்? மாவட்ட வாரியாக நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,516 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை : மாவட்ட வாரியாக கொரோனா நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,693 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

மாவட்ட அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த கோவை : மாவட்ட வாரியாக கொரோனா நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5,783 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

மாவட்ட அளவில் இரண்டாம் இடம் பிடித்த கோவை : மாவட்ட வாரியாக கொரோனா நிலவரம்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 6,495 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…

இன்று கொரோனா பலி எண்ணிக்கையில் சென்னைக்கு அடுத்து கோவை.! இன்றைய மாவட்ட நிலவரம்.!!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றால் இன்று ஒரே நாளில் 5950 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர். தமிழக சுகாதாரத்துறையின்…