மினி மாரத்தான் போட்டி

மாணவ மாணவிகளுக்கான மினி மாரத்தான் போட்டி : உற்சாகப்படுத்த சிறுவர்களுடன் ஓடிய ஆட்சியர், காவல் கண்காணிப்பாளர்!!

விழுப்புரம் : மினி மாரத்தான் போட்டியை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் துவக்கி வைத்து சிறுவர்களுடன் மூன்று கிலோமீட்டர்…