மின்சார பைக்

கோவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது பந்தைய வகை மின்சார பைக்

கோவை: கோவையை சேர்ந்த நிறுவனத்தின் தயாரிப்பான பிராணா என்ற பந்தய வகை மின்சார வாகனத்தை கோவையில் இன்று மாவட்ட ஆட்சியர்…