மின்னணு வாக்காளர் அடையான அட்டை

தேசிய வாக்காளர் தினம் : மின்னணு வாக்காளர் புகைப்படம் அடையாள அட்டை இன்று அறிமுகம்!!

மின்னணு வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டையை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிமுகம் செய்கிறது. க்யூ ஆர் கோடு…

தேசிய வாக்காளர் தினம்: நாளை அறிமுகமாகிறது மின்னணு வாக்காளர் அட்டை…!!

புதுடெல்லி:இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் மின்னணு வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டையை நாளை அறிமுகப்படுத்துகிறது. வாக்காளர்களுக்கு தற்போது புகைப்படத்துடன் கூடிய…