மீடியாடெக்

இந்தியாவில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 1200 5ஜி சிப்செட் அறிமுகம்

இந்தியாவில் டைமன்சிட்டி 1200 சிப்செட் அறிமுகம் செய்வதாக மீடியா டெக் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்துள்ளது. சமீபத்திய சிப் முதன்மை நிலை விவரக்குறிப்புகள்…