மீண்டும் வீட்டுச் சிறை

ஜம்மு காஷ்மீர் தலைவர்களுக்கு மீண்டும் வீட்டுச் சிறையா..? உமர் அப்துல்லா தகவல்..!

ஜம்மு காஷ்மீரின் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் துணைத் தலைவர் உமர் அப்துல்லா, அவரும் அவரது தந்தையும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பாரூக் அப்துல்லா…

மீண்டும் வீட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டாரா பாரூக் அப்துல்லா..? தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு..!

ஜம்மு காஷ்மீரில் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தலைவர் பாரூக் அப்துல்லா, ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஹஸ்ரத்பால் ஆலயத்தில் மிலாது நபி தினத்திற்கு பிரார்த்தனை செய்வதற்காக…