மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கல்

உயிரிழந்த 4 மீனவர்களின் குடும்பத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கல்

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதி உயிரிழந்த 4 மீனவர் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி 10 லட்ச ரூபாயை…