மீரா சோப்ரா

ஜிம்மில் கும்மென பிகினியில் Pose கொடுத்த அன்பே ஆருயிரே பட நடிகை !

‘ மயிலறகே,மயிலறகே வருடுகிறாய் மெல்ல ‘ இந்த பாட்ட யாராலும் அவ்வளவு எளிதாக மறக்க முடியாது அதற்கு முக்கிய காரணம்…