முடி வறட்சி

முடி வறட்சியை நொடிப்பொழுதில் சமாளிக்கும் ஆளி விதைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி???

சருமத்தைப் போலவே, தலைமுடியும் மாறும் வானிலை நிலைமைகளுக்கு வித்தியாசமாக செயல்படுகிறது – குறிப்பாக தீவிர வெப்பத்தையும் குளிரையும் அனுபவிப்பவர்களுக்கு. குளிர்காலத்தில்,…