முதலாளித்துவம்

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி..! முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்திற்கு திரும்பும் பிடெல் காஸ்ட்ரோவின் கியூபா..!

1959’ஆம் ஆண்டின் புகழ்பெற்ற புரட்சிக்குப் பின்னர் ஒரு சோசலிச அரசாக மாறியதிலிருந்து, கியூப அரசாங்கம் நாட்டின் பெரும்பாலான தொழில்கள் மற்றும்…