முதல் எஃப்.ஐ.ஆர்

லவ் ஜிகாத் சட்டத்தின் கீழ் முதல் எஃப்.ஐ.ஆர்..! உத்தரபிரதேச போலீசார் அதிரடி..!

லவ் ஜிகாத் எனும் திருமணத்தின் பேரில் கட்டாய மத மாற்றங்கள் குறித்து புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட அவசர சட்டத்தின் கீழ் முதல் எஃப்.ஐ.ஆர் உத்தரபிரதேசத்தின் பரேலி…