முதல் துணை அதிபர் மைன்ட் ஸ்வே

ராணுவப் புரட்சியை அடுத்து மியான்மரின் புதிய செயல் தலைவராக முதல் துணை அதிபர் மைன்ட் ஸ்வே நியமனம்..!

மியான்மரின் இராணுவம் நாட்டின் உண்மையான தலைவர் ஆங் சான் சூகி மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்ற தலைவர்களை தடுத்து வைத்து, ஒரு…