முதல் பட்டதாரி பெண் சந்தியா

“எழுத்தறிவித்த இறைவி“ : மலைக்கிராம குழந்தைகளுக்காக வீட்டையே பள்ளிக்கூடமாக மாற்றிய பட்டதாரி இளம்பெண்!!

கோவை : 20 குழந்தைகளுக்காக தனது வீட்டையே பள்ளிக்கூடம் போல மாற்றி தினசரி வகுப்பு எடுக்கும் அக்கிராம முதல் பட்டதாரி…