முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள்

ராணுவத்தை தரம் தாழ்த்திய பொறுப்பற்ற ராகுல் காந்தி..! முன்னாள் ராணுவ அதிகாரிகள் வேதனை..!

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது தமிழக பிரச்சாரத்தின்போது இராணுவம் தேவையில்லை என்று கூறியதற்காக இந்திய ஆயுதப்படைகளின் முன்னாள் அதிகாரிகள்…