முல்லீன்

ஒரே வாரத்தில் ஆஸ்துமா குணமாக இந்த பூவை தேநீரில் கலந்து பருகுங்கள்!!!

முல்லீன் ஒரு பூச்செடி. இது மூலிகை மருத்துவத்தில் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது முதலில் ஐரோப்பாவிலும் மேற்கு ஆசியாவிலும் வளர்ந்த…