முழுமையாக குணம்

இரத்த சோகையில் இருந்து முழுமையாக விடுபட இந்த நான்கு விஷயங்களை செய்தாலே போதும்!!!

சிவப்பு இரத்த அணுக்களில் உள்ள ஹீமோகுளோபின் என்ற புரதத்தை உருவாக்க இரும்பு தேவைப்படுவதால் உடலில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு அசாதாரணமாக குறைந்த…