மூங்கில் பிஸ்கட்டுகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் திரிபுராவின் மூங்கில் பிஸ்கட்டுகள்!!!

நொறுக்கப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட மூங்கில் தளிர்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ‘மூங்கில் பிஸ்கட்டுகளை’ திரிபுரா அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஏற்கனவே வடகிழக்கு இந்தியா…