மெஸ்ன்சாட்

இன்று விண்ணில் பாய்கிறது ‘மெஸ்ன்சாட் செயற்கைக்கோள்!

ஐக்கிய அரபு எமிரேட் விண்வெளி ஏஜென்சியால் உருவாக்க பணியில் இருந்த ‘மெஸ்ன்சாட்’ (MeznSat) செயற்கைக்கோள், வடமேற்கு ரஷ்யாவில் உள்ள பிளெசெட்ஸ்க்…