மேகாலயா மருத்துவர்கள்

பெண்ணின் வயிற்றில் 24 கிலோ கட்டி..! வெற்றிகரமாக அகற்றிய மேகாலயா மருத்துவர்கள்..! பாராட்டிய முதல்வர்..!

மேகாலயாவில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவமாக, கிழக்கு கரோ ஹில்ஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் ஒரு பெண்ணின் அடிவயிற்றில் இருந்து 24…