யாசகர்

பிச்சை எடுப்பதில் தகராறு : தமிழக யாசகரை கம்பால் அடித்துக் கொன்ற வடமாநில யாசகர்..!!

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் யாசகம் எடுப்பவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில், தமிழக யாசகரை, வடமாநில யாசகர் அடித்துக் கொன்ற…