யானைகளை விரட்டிய வனத்துறை

எலிக்கு பயந்து வீட்டை எரித்த கதை : யானைகளை விரட்ட வீசப்பட்ட பட்டாசால் எரிந்து போன கரும்புத் தோட்டம்!!

கோவை : கோவை அருகே கரும்பு தோட்டத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானைகளை விரட்ட வீசப்பட்ட பட்டாசு நெருப்பு பட்டு கரும்பு…