யானைகள் கண்காணிப்பு

யானைகள் நடமாட்டத்தை காட்சிப்படுத்திய டிரோன்!!

கோவை : கோவை வனக் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க விடப்பட்ட ட்ரோன் கேமராக்களில் யானைகள் வரிசையாக…