யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்

YouTube Shorts | யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் இந்தியாவில் வெற்றியா? தோல்வியா? தினமும் அவ்வளவு பேர் இதை பார்க்கிறார்கள்?

யூடியூப் கடந்த ஆண்டு டிக்டாக்கிற்கு மாற்றாக இந்தியாவில் தனது ‘ஷார்ட்ஸ்’ “Youtube Shorts” பீட்டா சோதனையைத் தொடங்கியது. இந்தியாவில் சோதனை…