யூ பிராட்பேண்ட்

You Broadband | 200 Mbps வரை வேகத்துடன் கூடிய யூ பிராட்பேண்ட் திட்டங்கள் அறிமுகம்

வோடபோன்-ஐடியாவுக்குச் சொந்தமான யூ பிராட்பேண்ட் , இந்தியாவில் ஒரு போஸ்ட்பெய்ட் திட்டத்துடன் புதிய இணைய சேவையை அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. நாட்டில்…