யோகேந்திர யாதவ்

“மோடி ஜி யோகி ஜி எல்லோரும் கேட்டுக்கோங்க”..! போராட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட யோகேந்திர யாதவ்..!

மோடி ஜி மற்றும் யோகி ஜி மற்றும் மற்றவர்கள் அனைவரும் கவனமாகக் கேட்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் அவமானப்படுத்தப்படலாம், அவதூறு…